102

102

102

Autor: chlapec ze Základní školy pro sluchově postižené v Olomouci
K videoklipu KRONIKA Dáši Ubrové