103

103

103

Autor: chlapec ze Základní školy pro sluchově postižené v Olomouci
K videoklipu KRONIKA Dáši Ubrové