106

106

106

„Kronika“ – malovala dívka (SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Olomouc)