107

107

107

Autor: dívka ze Základní školy pro sluchově postižené v Olomouci
K videoklipu KRONIKA Dáši Ubrové