109

109

109

Autor: chlapec ze Základní školy pro sluchově postižené v Olomouci
„život je tvořený z jednotlivých příběhů – korálků od narození do smrti“
K videoklipu KRONIKA Dáši Ubrové