117

117

117

Autor: chlapec, oběť domácího násilí z Brna
„3 ženy = 3 cesty životem. Za nimi cesta – barevné pole = barvy života“
K videoklipu KRONIKA Dáši Ubrové