118

118

118

Autor: chlapec, oběť domácího násilí z Brna
„Nevím co mám kreslit, já jsem tomu vlastně moc nerozuměl“
K videoklipu KRONIKA Dáši Ubrové