119

119

119

Autor: chlapec, oběť domácího násilí z Brna
„Krajina z klipu – západ slunce“
K videoklipu KRONIKA Dáši Ubrové