123

123

123

Autor: chlapec, oběť domácího násilí z Brna
„Příroda, lavička, – 3 ženy, kůň, strom, korálky“
K videoklipu KRONIKA Dáši Ubrové