124

124

124

Autor: dívka, oběť domácího násilí z Brna
„Strom života – na stromě 3 korálky = 3 generace žen z písničky“
K videoklipu KRONIKA Dáši Ubrové