126

126

126

Autor: chlapec ze Základní školy pro zdravotně znevýhodněné děti z Brna
„Otisk vlastního příběhu – barvy se mění z šedého smutku do radostnější barevnosti a volná okna?…kdo ví co přinese budoucnost…?“
K videoklipu KRONIKA Dáši Ubrové