129

129

129

Autor: chlapec ze Základní školy pro zdravotně znevýhodněné děti z Brna
K videoklipu KRONIKA Dáši Ubrové