130

130

130

Autor: chlapec ze Základní školy pro zdravotně znevýhodněné děti z Brna
K videoklipu KRONIKA Dáši Ubrové