134

134

134

Autor: chlapec ze Základní školy pro sluchově postižené v Olomouci
K videoklipu KDYBY Barbory Polákové