135

135

135

Autor: chlapec ze Základní školy pro sluchově postižené v Olomouci
K videoklipu KDYBY Barbory Polákové