137

137

137

„Kronika“ – maloval chlapec (SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Olomouc)