138 – https://www.verejnedrazby.cz/A4984

138 – https://www.verejnedrazby.cz/A4984

138 - https://www.verejnedrazby.cz/A4984

„Kronika“ – malovala dívka (SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Olomouc)