140 – PRODÁNO

140 – PRODÁNO

140 - PRODÁNO

„Kronika“ – malovala dívka (SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Olomouc)