144

144

144

„Kronika“ – maloval slabozraký chlapec (SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné, Brno)