147

147

147

„Kronika“ – malovala dívka (SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné, Brno)