148

148

148

„Kronika“ – malovala dívka (SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné, Brno)