153

153

153

„Kronika“ – maloval chlapec (SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné, Brno)