Informace pro žadatele o podporu

  • Podporu Velvet Smile, o.p.s. poskytuje na základě oficiální žádosti.

  •  

  • Podpora Velvet Smile, o.p.s. má formu finančního příspěvku a/nebo zajištění příslušné požadované služby či poradenské činnosti.

  •  

  • Každá žádost o příspěvek Velvet Smile, o.p.s. bude posuzována individuálně, avšak s respektováním nastavených pravidel a podmínek stanovených k udělení příspěvku.

  •  

  • Správní rada Velvet Smile, o.p.s. má právo ve výjimečných případech rozhodnout o přidělení různé formy příspěvku i bez předložení žádosti.