Vážně nemocný Tomášek a naše pomoc

Vážně nemocný Tomášek a naše pomoc

Po delší době jsme opět pomohli jednomu z posluchačů Rádia Krokodýl. Rodině ročního Tomáška. Malému chlapci lékaři potvrdili diagnózu – spinální muskulární atrofie. Jde o genetické onemocnění, které ovlivňuje části nervového systému, které mají na starosti řízení spontánních pohybů. Název spinální se odvíjí od výskytu nervových buněk ovládajících svaly, které se nacházejí v míše. Atrofie vyjadřuje úbytek nebo zmenšení, což nastává u nepoužívaných svalů.
Velvet Smile Tomáškovi přispěla 12 tis na obleček Theratogs – oblečkový systém, který postupně se mění a zkvalitňují pohybové stereotypy.