Zpestřeme život dětem v Dětském domově Radost v Praze

Zpestřeme život dětem v Dětském domově Radost v Praze

Velvet Smile navázala spolupráci s Dětským domovem Radost, který je provozován v Praze – Dolních Měcholupech. V současné době v něm žije 16 dětí, nejmladší má 9 let a nejstarší 21 let.
Charakteristika tohoto domova je jednoduchá: snaží se zde žít rodinným typem života. Jaký to má význam pro děti? Děti sami uklízí, vaří společně s vychovateli. Chodí běžně nakupovat, například potraviny na večeři. Jednak proto, aby se naučili hospodařit s penězi a měly povědomí o základních cenách běžně dostupných věcí.
Od 10/2013 získalo sdružení provozující dětský domov k pronájmu byt, kde bylo zřízeno startovací bydlení pro děti, které dovršili osmnáct let a dokončují přípravu na budoucí povolání. Začít žít samostatně bývá běžně  obtížné pro děti s fungujícím rodinným zázemím. Co pak pro děti, které opravdovou rodinu v tom nejlepším smyslu nikdy nepoznaly?!
Cílem Radosti je pomoci dětem překonat bolestné zkušenosti a připravuje je na budoucí život.

Jak pomoci a nasměrovat děti na lepší budoucnost? Více naleznete v menu Kde pomáháme / ProjektyDD Radost DD Radost_1 logo