Druh obecně prospěšných služeb

    • Podpora zařízení zdravotnické péče a center sociálních služeb; nemocnic, dětských domovů, ústavů sociální péče a/nebo neziskových organizací, které vznikly za podobným účelem (např. chráněná bydlení, dětské domovy, azylové domy apod.) a svojí činností se zaměřují na péči a pomoc dětem i dospělým v nich dočasně či dlouhodobě umístěných.

 

    • Podpora zajištění pokrytí základních potřeb rodin (vzdělávacích, zdravotních, sociálních apod.) dětí a mladých dospělých trpících různým typem onemocnění, různým stupněm fyzického a/nebo mentálního postižení, kteří jsou ošetřováni v domácí péči.

 

    • Podpora obětí domácího násilí.

 

    • Podpora projektů a žádostí jednotlivců, jež se k výše uvedenému svým charakterem vztahují.