Informace pro dárce

Dárce si může vybrat z více možností, jaký dar poukázat (finanční, materiální či službu) a také zvolit způsob darování. S každým dárcem bude sepsána darovací smlouva.

dar_smlouva finanční_FO – fin

dar_smlouva finanční_PO – fin

dar_smlouva věcná – fin

O hodnotu finančního daru poskytnutého Velvet Smile, o.p.s. si dárce dle zákona o dani z příjmu může snížit základ daně z příjmu.
- finanční dar
- bankovním převodem:
- běžný účet: 264 777 366/0300
- transparentní účet: 2600660829/2010 – Fio banka (účet pro veřejnou sbírku),

- jednorázově
- dlouhodobě trvalým příkazem
- poštovní poukázkou

- materiální dar
- dle momentálních potřeb žadatelů o tento typ podpory
- služby