Informace pro žadatele o podporu

    • Podporu Velvet Smile, o.p.s. poskytuje na základě oficiální žádosti.
    • Podpora Velvet Smile, o.p.s. má formu finančního příspěvku a/nebo zajištění příslušné požadované služby či poradenské činnosti.
    • Každá žádost o příspěvek Velvet Smile, o.p.s. bude posuzována individuálně, avšak s respektováním nastavených pravidel a podmínek stanovených k udělení příspěvku.
  • Správní rada Velvet Smile, o.p.s. má právo rozhodnout o přidělení různé formy příspěvku i bez předložení žádosti.