Klokánek Brno

Klokánek
Velvet Smile navázal spolupráci s organizací Klokánek v Brně. Toto zařízení poskytuje přechodnou pomoc dětem, o něž se ze závažných důvodů nemůže postarat nikdo z blízkých příbuzných. V Brně provozuje 11 bytů pro 40 – 44 dětí věku 0 až do dospělosti. Velvet Smile chce pomoci tomuto jedinečnému zařízení zajištěním některých větších i menších spotřebičů, které v bytech dosluhují.

Pomůžete nám s touto pomocí? Děkujeme za finanční dar, za nějž bychom koupili přímo daný spotřebič. Pokud byste mohli darovat přímo některý z dosluhujících spotřebičů, je to také možné. Velmi děkujeme! Usnadníme tak spolu život dětem v brněnském Klokánku i dospělým, kteří se o ně starají.
Klokánek Brno je zařízení Fondu ohrožených dětí – občanského sdružení na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem. V Jihomoravském kraji se jedná o jediné zařízení rodinného typu pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Více na www.klokanekbrno.cz