Matyáš

2 MATYÁŠ je čtyřletý kluk, který bydlí nedaleko Brna, je diagnostikován nízkofunkčním autismem, těžkou mozkovou retardací, vývojovou dysfází s ADHD s agresivitou.

Chlapcova maminka je samoživitelka a kromě postiženého syna vychovává ještě dvouletou dceru. Matyáše maminka vozí každý den do speciální školky. Velmi špatně mluví a komunikuje s okolím. Je to tedy právě rozvoj komunikačních dovedností, na nichž je nutno s Matyášem pracovat, a to jak podle pedagogů, tak i jeho odborné lékařky. S maminkou chlapce jsme se dohodli na dlouhodobější pomoci a podpoře rodiny.

V tomto roce jsme pomoc zahájili nákupem komunikačních pomůcek, komunikační knihy a kartiček, s jejichž pomocí by mělo také dojít k dalšímu rozvoji řeči a slovní zásoby. Do budoucna bude Velvet Smile usilovat o zapojení rodiny do projektu „Maminko, usměj se!“, který by mohl pomoci v navázaní nových sociálních interakcí.