Ondra

9Ondra je šestnáctiletý chlapec z Olomoucka, který je lékaři sledován pro atypický psychomotorický vývoj s dominantním postižením rozumových schopností. Ondrova dětská mozková obrna se rovněž významně podepsala na jeho pohybovém aparátu, je pro něj obtížná i chůze.
Pro ulehčení jeho pohybu a také z důvodu rehabilitace byla oslovena Velvet Smile se žádostí o koupi tandemového kola se speciální úpravou, neboť stávající již Ondřej „přerostl“.

Sportovní vybavení není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, a proto jsme velmi rádi pomohli. Na daru se podílel soukromý dárce a zbylá část byla pokryta z charitativní akce „Tančím pro úsměv“.