Patricie

Patricie je z Moravskoslezského kraje. Mladá dvacetitříletá žena, která má soudním rozhodnutím ustanoveného opatrovníka, je příjemcem invalidního důchodu na mobilitu a příspěvek na péči. Tento v celé výši náleží poskytovateli péče.

Patricie trpí těžkou mozkovou obrnou a lehkou mentální retardací. Ve specializovaném zařízení, kde žije, má sníženou úhradu, ale fakultativní služby jsou finančně náročnější (např. rehabilitace, oblečení, drogerie, doprava). Na úhradu osobních věcí, dalších služeb a Patriciiných koníčků nezbývá takřka nic. Pečovatel Patrície požádal Velvet Smile o roční finanční pomoc, jenž by byl použit zejména na aktivity související s dalším rozvojem mladé ženy; ošacení, hobby, úhrada části rehabilitace apod.