Poslání a účel

    • Hlavním smyslem existence a cílem činnosti Velvet Smile, o.p.s. je poskytovat pomoc, jež přispěje ke zkvalitnění života dětí a dospělých v tíživých životních situacích, které nastaly z důvodů nemoci, úrazu nebo je jejich příčinnou například složitá sociální situace.

 

    • Důležitá je podpora jednotlivců, kteří se z důvodu nepřízně osudu dostali do bezvýchodné zdravotní a/nebo sociální situace. Subvence Velvet Smile, o.p.s. je poskytována v případě nutnosti na pokrytí základní potřeb rodin, které pečují o jedince s různým typem fyzického a/nebo mentálního onemocnění.

 

    • Nezbytná je také podpora zdravotnických a/nebo sociálních zařízení, organizací těmto lidem poskytující péči.

 

    • Zásadní oblast, kde Velvet Smile, o.p.s. podává pomocnou ruku a poskytuje podporu, se týká závažného problému – domácího násilí.