Proč nás podporovat

V současné době jsme obklopeni mnoha neziskovými organizacemi s nejrůznějším posláním a zaměřením. Doslova na každém kroku je každý z nás oslovován, více či méně příjemným způsobem, s prosbou o finanční příspěvek nebo koupi mnohdy pochybných předmětů. Bohužel se v mnoha případech nejedná ani o oficiálně působící organizaci či registrovanou veřejnou sbírku. Nezřídka bývá obtížné rozpoznat, zda se jedná o důvěryhodné organizace a zda by se námi darované peníze dostaly k potřebným.
Ptáte se, jak poznat, že finanční prostředky, které od vás, dárců získá Velvet Smile, o.p.s. opravdu dojdou až k potřebným a budou využity smysluplně?
Velvet Smile, o.p.s. je sice novou charitativní organizací v České republice, ale ve svém středu má členy, kteří přispívají a zhodnocují své bohaté zkušenosti z působení nebo spolupráce s charitativním sektorem. Snažíme se jak směrem
k dárcům, tak i směrem obdarovaným vystupovat maximálně transparentně. Vám, kteří se rozhodnete přispět, a to v jakékoli formě, nabízíme možnost výběru z více oblastí (popř. momentálních projektů), které podporujeme. Bude zcela na vašem uvážení, co zvolíte, co vám bude nejbližší. Zda s důvěrou necháte užití finančních prostředků na nás nebo zvolíte přesný účel daru. S každým dárcem bude sepsána darovací smlouva, a to jak na finanční, tak i materiální dar .

Darovací smlouva finanční v PDF ke stažení

Darovací smlouva věcná v PDF ke stažení

 

Jako dárce máte právo se zajímat o využití vašeho daru a/nebo o vývoj projektu, na nějž jste přispěl/-a. Informace o jednotlivých projektech, stejně jako jména jednotlivých dárců vztahujících se k danému projektu budou umístěny na webových stránkách Velvet Smile, o.p.s. Uveřejnění jména dárce popř. dalších informací je realizováno s jeho souhlasem.

Spektrum obecně prospěšných služeb, které se Velvet Smile, o.p.s. rozhodla poskytovat, záměrně zahrnuje širší, nicméně ucelené a definované skupiny, na které chce zacílit svoji činnost. Smyslem působení organizace je poskytnutí opory a pomoci co nejvíce lidem, kteří o ni pro sebe nebo své blízké požádají.