Projekty

 2MATYÁŠ je čtyřletý kluk, který bydlí nedaleko Brna, je diagnostikován nízkofunkčním autismem, těžkou mozkovou retardací, vývojovou dysfází s ADHD s agresivitou. Chlapcova maminka je samoživitelka a kromě postiženého syna vychovává ještě dvouletou dceru. Matyáše maminka vozí každý den do speciální školky. Velmi špatně mluví a komunikuje s okolím. Je to tedy právě rozvoj komunikačních dovedností, na nichž je nutno s Matyášem pracovat, a to jak podle pedagogů, tak i jeho odborné lékařky. S maminkou chlapce jsme se dohodli na dlouhodobější pomoci a podpoře rodiny. V tomto roce jsme pomoc zahájili nákupem komunikačních pomůcek, komunikační knihy a kartiček, s jejichž pomocí by mělo také dojít k dalšímu rozvoji řeči a slovní zásoby. Do budoucna bude Velvet Smile usilovat o zapojení rodiny do projektu „Maminko, usměj se!“, který by mohl pomoci v navázaní nových sociálních interakcí.

 

 

25-3-2017NIKOLA je osmnáctiletá dívka žijící nedaleko Brna. Úspěšně dokončila první ročník střední školy, bohužel do druhého již nenastoupila. Na konci prázdnin loňského roku (2016) dostala nečekaně epileptické záchvaty. Její stav se zhoršoval a lékaři dlouho netušili, co Nikole přesně je. Nezabírala žádná léčba, střídavě ji udržovali v několikatýdenním umělém spánku. Z nemocnice Nikolu propustili v lednu 2017 a je v domácí péči. Nynější mentální stav dívky je na úrovni 3letého dítěte. Znovu se učí mluvit, kreslit, zvládat osobní hygienu. Když má Nikol lepší dny, může chodit, zvládne jít na WC. Když má horší dny, provázené křečemi, kolikrát neví o sobě, nezvládá základní hygienu. 
Velvet Smile pomůže rodině s úhradou některých léků, na které každý měsíc doplácí. Maminka Nikoly je na mateřské a peněz nemají nazbyt. Měsíčně doplatky se vyšplhají na částku cca 3.000Kč.

 

 

 

MÍŠFB_5A  je sedmnáctiletá dívka z Brna, které byl před rokem diagnostikován nezhoubný nádor na mozku. Podstoupila operaci hlavy, následovaly komplikace a desetidenní boj o život. Po probuzení z kómatu byla od krku dolů nepohyblivá. Přišla další operace. Míša v nemocnici strávila tři měsíce a pak dalších sedm měsíců v léčebně. Od konce roku 2016 je v domácí péči. Pohybuje se na invalidním vozíku.

Dřinou, bolestivou rehabilitací a pevnou vůlí nyní zvládne Míša s francouzskými holemi a dopomocí další osoby ujít skoro 200 metrů. Sluch se jí trochu zlepšil, ale na jedno oko stále nevidí. Navíc má nefunkční močový měchýř a střevo.

Míša by se ráda co nejdříve vrátila zpět na střední školu, kterou musela přerušit. K tomu je nezbytné, aby zlepšila schopnost samostatného pohybu. V reálu jde o lékařem doporučenou speciální rehabilitace nad rámec úhrad ZP, kterou jsou dlouhodobě finančně náročné. Jde například o Vojtovu metodu a hipoterapii.

 

 

NIKOLKA 8letá dívenka, která trpí těžkou formou dětské mozkové obrny. Nedokáže se sama pohybovfoto2at. Milá a chytrá holčička je uvězněna ve vlastním těle. Rodiče s Nikolkou absolvovali speciální rehabilitace, které prokazují zlepšení motorického vývoje holčičky.

Momentálně Nikolku nejvíce trápí skolióza páteře, proto je pro ni velmi důležitá terapie v oblečku, ta jediná dokáže alespoň trochu posílit její hypotonický trup aby nedocházelo ke zhoršování skoliotické křivky.Nicméně rehabilitační pobyty nejsou opakovaně hrazeny zdravotní pojišťovnou.

 

 

eliska spurna do okynkaELIŠKA je čtyřletá holčička, která bojuje s těžkým zdravotním postižením. Spinální svalová atrofie je vrozené onemocnění, při němž dochází k úbytku svalstva, a tedy schopnost pohybovat se. Dívenka je v domácí péči. Rodiče vychovávají ještě syna. Eliška je závislá na plicní ventilaci, což jí umožňuje dýchání. Rodičům se podařilo pořídit Elišce komunikátor, který významně pomůže zlepšit kvalitu jejího života. K tomuto přístroji je nutné napojení na notebook – s touto žádostí se obrátila rodina na Velvet Smile, o.p.s. Vyhověli jsem. Rodině dále pomáháme a je zapojena do projektu „Maminko, usměj se“!

 

 

 

Jasmínka 2017_2JASMÍNKA.V lednu 2014 Jasmínku s její starší sestrou Anežkou srazilo na přechodu v Brně rychle jedoucí auto. Po převozu do nemocnice byly dívenky několik dní v umělém spánku. Anežka se zotavila v krátké době. Jasmínka utrpěla silný otřes mozku s velkým otokem a vnitřním krvácením. V prvních hodinách po nehodě bojovala o život. V současné době je v domácí péči zejména maminky. Plně vnímá, rozumí a reaguje. Dlouho měla tracheostomickou kanylu a stále nedokáže mluvit ani dobře kousat a polykat (jen kašovitou stravu). Většinu tekutin dostává hadičkou přímo do žaludku. Vědomý pohyb je  pouze minimální, s vypětím a obtížemi. Pravidelně jezdí na rehabilitace. Svůj stav snáší velmi statečně, hodně se snaží a s viditelnou radostí reaguje na všechny vhodné podněty.
Byla též u zápisu do školy a byla přijata do nově připravované speciální integrované třídy při Waldorfské základní škole a mateřské škole Brno.

 

PRO ANIČKU je projekt, jímž chceme pomoci dvouleté Aničce z Brna. Roztomilá holčička trpí vzácnou vrozenou vadou, chybí ji vřetenní kost v předloktí. Unikátní operace, která by ji mohla výrazně zlepšit funkci ruky a měla by rovněž význam pro kvalitu budoucího života Aničky, se provádí ve Spojených státech a je finančně velmi náročná. Rodina sama se velmi snaží sehnat finanční prostředky. Velvet Smile se rozhodla, že pomůže rodině shromáždit peníze na zákrok, který by zlepšil a zkvalitnil život malé Aničce. Spolupráce na projektu byla na žádost rodičů UKONČENA ke 22. 12. 2015.

 

o. s. MAGDALENIUM pomoc obětem domácího násilí
V současné době se snažíme získat dostatek finančních prostředků na zajištění pokračování pravidelného ročního psychologického poradenství. Tento projekt je určen maminkám a dětem – obětem domácího násilí. Pravidelné návštěvy psychologa jim pomáhají nejen překonat prožité zlé období, ale jsou také oporou v novém začátku…

Za váš dar děkujeme.

 

FOD Klokánek v Brně
Velvet Smile navázal spolupráci s organizací Klokánek v Brně. Toto zařízení poskytuje přechodnou pomoc dětem, o něž se ze závažných důvodů nemůže postarat nikdo z blízkých příbuzných. V Brně provozuje 11 bytů pro 40 – 44 dětí věku 0 až do dospělosti. Velvet Smile chce pomoci tomuto jedinečnému zařízení zajištěním některých větších i menších spotřebičů, které v bytech dosluhují.

Pomůžete nám s touto pomocí? Děkujeme za finanční dar, za nějž bychom koupili přímo daný spotřebič. Pokud byste mohli darovat přímo některý z dosluhujících spotřebičů, je to také možné. Velmi děkujeme! Usnadníme tak spolu život dětem v brněnském Klokánku i dospělým, kteří se o ně starají.
Klokánek Brno je zařízení Fondu ohrožených dětí – občanského sdružení na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem. V Jihomoravském kraji se jedná o jediné zařízení rodinného typu pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

I vás dar velmi pomůže. Děkujeme!

 

Dětský domov Radost v Praze
Velvet Smile navázala novou spolupráci, tentokrát s Dětským domovem Radost, který je provozován v Praze – Dolních Měcholupech. V současné době v něm žije 16 dětí, nejmladší má 9 let a nejstarší 21 let.
Charakteristika tohoto domova je jednoduchá: snaží se zde žít rodinným typem života. Jaký to má význam pro děti? Děti sami uklízí, vaří společně s vychovateli. Chodí běžně nakupovat, například potraviny na večeři. Jednak proto, aby se naučili hospodařit s penězi a měli povědomí o základních cenách běžně dostupných věcí.
Od 10/2013 získalo sdružení provozující dětský domov k pronájmu byt, kde bylo zřízeno startovací bydlení pro děti, které dovršili osmnáct let a dokončují přípravu na budoucí povolání. Začít žít samostatně bývá běžně  obtížné pro děti s fungujícím rodinným zázemím. Co pak pro děti, které opravdovou rodinu v tom nejlepším smyslu nikdy nepoznali?!
Cílem Radosti je pomoci dětem překonat bolestné zkušenosti a připravuje je na budoucí život.

Jak pomoci a nasměrovat děti na lepší budoucnost?

 

Je tolik způsobů jak dětem zpestřit jejich život. Děkujeme vám!