Struktura organizace

Zakladatelky

Victoria – Věra Blyth
zakladatelka a patronka

MgA. Věra Kadlecová,  zakladatelka a ředitelka

Vystudovala obor divadelní manažerství na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Takřka deset let pracovala na Klinice dětské onkologie FN Brno, kde se aktivně zapojovala po celou dobu do aktivit Nadačního fondu dětské onkologie Krtek, jehož byla poslední čtyři roky ředitelkou.
V současné době pracuje jako produkční/manažerka v Městském divadle Brno a také mimo divadlo organizuje významné kulturní a společenské akce. Volný čas věnuje sportu, turistice, studiu cizích jazyků, sportovní kynologii a četbě.

Správní rada

Victoria Věra Blyth, předsedkyně

MUDr. Viera Bajčiová, CSc.

Narodila se v roce 1958 v Nitře na Slovenku. Vystudovala Fakultu dětského lékařství na Univerzitě Komenského v Bratislavě, kde promovala v roce 1983. Po absolvování nastoupila na Pediatrickou kliniku v nemocnici v Banské Bystrici. Zde pracovala až do roku 1996. Během své praxe obhájila také hodnost kandidáta věd.
Následovala pracovní zkušenost v zahraničí, kde působila na postu konzultanta v oboru dětské onkologie. S prof. Jaroslavem Štěrbou se podílela na formování a založení oddělení dětské onkologie  v Kuvajtu.
Od roku 2003 pracuje na Klinice dětské onkologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno.  Je členkou řady národních i mezinárodních odborných společností a autorkou mnoha významných odborných knih. Jako první v České republice se začala věnovat problematice nádorů u dospívajících a mladých dospělých pacientů. Působí jako odborná garantka kampaně prevence a časné diagnostiky nádorů varlat.
Je matkou dvou synů, má rada literaturu, historii a přírodu.

JUDr. Anna Kudrnová

Dozorčí rada

Mgr. Kristýna Dvořáková, předsedkyně

Ing. Ivan Martinek

Narodil se v srpnu 1954 v Novém Městě na Moravě. Po ukončení tišnovského gymnázia pokračoval ve studiu na Vysoké škole chemicko-technologické v Pardubicích, kterou absolvoval v roce 1979. V zaměstnání působil v oblastech, které se dotýkaly přímo či okrajově získanému vzdělání. Od roku 1979 spolupracoval s významným režisérem Peterem Scherhauferem v divadle Na provázku (dnes Divadlo Husa na provázku) v oboru scénických pyroefektů. Tuto činnost v roce 1987 rozšířil na komponované ohňostroje a multimedální show. Po roce 1989 se postupně věnuje pouze této oblasti, a to včetně obchodní činnosti a pořádání kulturních akcí.
„Jsem přesvědčen o tom, že charita, pomoc potřebným je v každé společnosti nutná  Proto jsem po oslovení Věrou Kadlecovou přijal nabídku ke spolupráci s nově vznikající obecně prospěšnou společností. Doufám, že to k něčemu bude.“, říká Ivan Martinek.

Alexandra Ficková

Narodila se v jižní Africe. Ve svých šesti letech se odstěhovala s Victorii do Čech. Věnovala se muzice jako sestra a hrála také závodně volejbal. Momentálně studuje třetím rokem veřejnoprávní činnost. K zálibám patří adrenalinové sporty; vášní jsou tanec a dobré jídlo. Miluje svoji rodinu a blízké. Ke spolupráci s Velvet Smile Alex řekla: “ Jsem ráda, že můžu být součásti Velvet Smile a mám možnost pomoct těm, co jsou v tísni. Myslím si, že by si lidé měli pomáhat a Velvet Smile se bude snažit ze všech sil pomoct těm, co to nejvíce potřebují.“

Ředitelka

MgA. Věra Kadlecová