Vojta K.

foto_3Před Vánocemi 2015 kontaktovali Velvet Smile rodiče dvanáctiletého Vojty z Královéhradecka. Rodina si prošla útrapami, které se nevyhnuly ani jejich dětem.

Vojta je postižen deficitem růstového hormonu, psychomotorickou retardací, atypickou formou autismu a vrozenou vadou nohou. Chlapec nemluví a takřka nechodí. Prognóza na zlepšení funkce nohou je velmi špatná. Rodina se navíc nachází v neutěšené sociální situaci. Po dlouhé době došlo k vrácení dětí z ústavní péče zpět do rodiny. Řešení kauzy na úrovni organizací a institucí stále probíhá. Velvet Smile je v kontaktu nejen s rodinou Vojty, ale také jeho lékařem, právničkou a sociálním pracovníkem rodiny.

Dlouhodobá pomoc rodině byla z naší strany poskytována formou měsíčních úhrad dopravy pro imobilní osoby. Třem Vojtovým sourozencům Velvet Smile uhradil také táborový pobyt, což dětem velmi pomohlo zejména v oblasti sociálních interakcí.

Nadále rodinu podporujeme nákupem ošacení a hygienických potřeb pro děti.